Kariérní poradenství pro výchovné poradce

Interaktivní program rozvoje dovedností potřebných pro kariérní poradenství.
Určeno pro školy a školská zařízení Středočeského kraje.

Menu


Program

Projekt „Kariérní poradenství pro výchovné poradce škol a školských zařízení Středočeského kraje“ je zaměřen na oblast rozvoje dovedností potřebných pro kariérní poradenství.
Vzdělávací program je tematicky rozdělen na tři díly a bude zaměřen na oblast konzultačních dovedností, specifických dovedností výchovného poradce a prevenci stresu. Program vychází z potřeb výchovných poradců a z našich zkušeností s programy pro vedení škol. Je orientován na řešení konkrétních situací z praxe výchovných poradců. Jednotlivá témata vedou zkušení odborníci. Výhodou programu je i možnost výměny zkušeností s kolegy.

Co získáte účastí na programu pro výchovné poradce?

 • Certifikát s akreditací MŠMT

 • Cenné praktické informace pro řešení náročných situací

 • Zajímavé podněty z diskuse s kolegy ohledně řešení složitých situací

 • Kompletní zpracování všech témat ve formě kvalitního manuálu

 • Možnost individuálních konzultací se zkušenými odborníky formou koučinku

 • Přístup na e-learningový portál

 • Příležitost k výměně zkušeností a informací s využitím webové konference

Program školení

1. Konzultační dovednosti pro zvládání náročné práce výchovného poradce

 • Vstup do programu, důkladné seznámení s cíli projektu, jednotlivými moduly a metodami

 • Role výchovného poradce a očekávání ve směru kariérního poradenství, umění ustát si v učitelském sboru svou roli

 • Budování vztahu se žáky a rodiči

 • Klíčové komunikační dovednosti výchovného poradce (vedení empatického rozhovoru, kladení otázek…)

 • Řešení konfliktních situací s žáky a rodiči

 

2. Specifické dovednosti výchovného poradce

 • Obtížné situace žáka a jejich řešení individuální cestou

 • Schopnost motivovat žáky k úspěšnému studiu, jejich podpora

 • Sebeprezentace žáka jako klíč k úspěchu (na škole i v životě)

 • Vedení skupinových konzultací s žáky, koučovací přístup

 • Prezentace doporučení směrem k žákům, rodičům, celým třídním kolektivům a vedení školy

 • Funkční diagnostika – nástroj mapování potřeb žáků

 • Prvky projektového řízení v práci výchovného poradce

 

3. Prevence stresu a pracovního vyhoření, zvyšování osobní odolnosti ve stresových situacích

 • Zvládání stresu vyplývajícího z profese výchovného poradce

 • Zvyšování své odolnosti vůči stresu

 • Rozvíjení schopností žáků zvládat náročné stresové situace ve škole (přijímací zkoušky, čtvrtletní testy apod.)

 • Prevence přetížení – efektivní práce s časem, řízení podle priorit

 • Formulování konkrétních výstupů z celého vzdělávacího programu