Kariérní poradenství pro výchovné poradce

Interaktivní program rozvoje dovedností potřebných pro kariérní poradenství.
Určeno pro školy a školská zařízení Středočeského kraje.

Menu


Organizace školení

Program se skládá ze 3 dvoudenních kurzů, celkem 6 školících dní po 8 hodinách. Kurz je veden interaktivním způsobem s využitím modelových situací z praxe.
Program kombinuje výuku v malých skupinách s individuálními konzultacemi a koučinkem zaměřeným na podporu dovedností potřebných v reálných podmínkách účastníka. Součástí je e-learningový modul a tištěná brožura obsahující probíraná témata a doporučení pro řešení častých problémů.
Veškeré náklady na profesionální lektory, výukové materiály, ubytování a stravu jsou hrazeny z prostředků projektu. Účastníci si tak musí hradit pouze dopravu.

Místo školení

Kurzy probíhají v centru Prahy.

Účastníci školení

Školení je určeno výchovným poradcům škol a školských zařízení ze Středočeského kraje, případně učitelům vykonávajícím roli kariérních poradců.

Podmínky úspěšného absolvování

Pro získání certifikátu (kurz má akreditaci MŠMT) a hrazení účasti je třeba splnit tyto podmínky:

  • minimálně 80% účast
  • vypracovávání úkolů
  • aktivní práce s akčním plánem
  • pravidelné vyplňování hodnotících dotazníků

Termíny školení

1. skupina

1. díl

úterý a středa 27. – 28. srpna 2013
2. díl úterý a středa 29. – 30. října 2013
3. díl čtvrtek a pátek 2. – 3. ledna 2014

2. skupina

1. díl

čtvrtek a pátek 29. – 30. srpna 2013
2. díl čtvrtek a pátek 14. - 15. listopadu 2013
3. díl čtvrtek a pátek 30. - 31. ledna 2014

3. skupina

1. díl

pondělí a úterý 16. – 17. září 2013
2. díl středa a čtvrtek 11. – 12. prosince 2013
3. díl čtvrtek a pátek 13. – 14. února 2014

4. skupina

1. díl

čtvrtek a pátek 5. – 6. prosince 2013
2. díl čtvrtek a pátek 6. – 7. února 2014
3. díl čtvrtek a pátek 10. – 11. dubna 2014

5. skupina

1. díl

pondělí a úterý 16. – 17. prosince 2013
2. díl pondělí a úterý 10. –11. března 2014
3. díl pondělí a úterý 5. – 6. května 2014