Kariérní poradenství pro výchovné poradce

Interaktivní program rozvoje dovedností potřebných pro kariérní poradenství.
Určeno pro školy a školská zařízení Středočeského kraje.

Menu


Lektoři

Centrum dohody je česká konzultační a školicí společnost, která se zaměřuje na rozvoj manažerských dovedností ve školství, zdravotnictví a privátním sektoru. Sdružuje odborníky z oblasti managementu, psychologie, pedagogiky, ekonomie, práva, managementu, personalistiky a řízení lidských zdrojů, kteří jsou lektory nabízeného programu.

Centrum dohody se dlouhodobě zaměřuje na práci s učiteli ZŠ a SŠ, přičemž zvláštní pozornost věnuje právě ředitelům škol.

Od roku 2000 lektoři Centra dohody proškolili v akreditovaných programech více než 5000 pedagogů ZŠ a SŠ v tématech: manažerské dovednosti, primární prevence sociálně patologických jevů, komunikační dovednosti, moderní výukové techniky, prevence stresu a pracovního vyhoření, týmová spolupráce, vedení zážitkových kurzů a přípravy školních vzdělávacích programů.

Odborní lektoři konzultační a školicí společnosti Centrum dohody, s.r.o.

PhDr. Alice Hamplová

psycholog, vedoucí projektu a odborný garant

Vystudovala obory informatika a klinická psychologie na Filozofické fakultě UK. Absolvovala kurzy managementu na British Open University a poradenské psychologie na Alfred Adler Institute a na University of Minnesota. Pracovala pět let v USA jako poradenská psycholožka.

Několik let učila na VOŠ pedagogické, pracovala v terapii a prevenci drogových závislostí. Již třináctým rokem působí jako lektorka, má bohatou praxi se vzděláváním pedagogů. Je spolutvůrkyní a realizátorkou řady úspěšných vzdělávacích projektů pro učitele: „Volba povolání“, „Právo na každý den“, „Pedagogové proti drogám“ „Zvládání stresu a prevence pracovního vyhoření“, "Trénink manažerských a personálních dovedností pro řídící pracovníky škol a školských zařízení“.

Je výkonnou ředitelkou a jednatelkou společnosti Centrum dohody.

RNDr. Štěpán Tichý

pedagog

Vystudoval Přírodovědeckou a Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Je učitelem na Gymnáziu Jana Keplera v Praze. Je jedním z autorů a lektorem v preventivním protidrogovém programu na této škole, který získal pozornost odborníků i širší veřejnosti. Absolvoval stáž v USA zaměřenou na protidrogovou prevenci.

Jako odborný lektor působí v Centru dohody již 15 let s bohatou praxí především v oblasti řešení konfliktů a vyjednávání, komunikačních a obchodních dovedností a manažerských dovedností. Podílel se také na řadě úspěšných vzdělávacích projektů pro učitele jako „Pedagogové proti drogám“ „Zvládání stresu a prevence pracovního vyhoření“, "Trénink manažerských a personálních dovedností pro řídící pracovníky škol a školských zařízení“ a dalších.

Je obchodním ředitelem společnosti Centrum dohody.

PaedDr. Jitka Šobrová

pedagog

Vystudovala Filozofickou fakultu a Fakultu TV a sportu UK v Praze, působila jako středoškolský a vysokoškolský učitel. Absolvovala odbornou stáž v oblasti lektorských a facilitačních dovedností, koučinku a vedení workshopů v Izraeli. Vystudovala certifikovaný manažerský program CMC specializovaný na personalistiku a vedení lidí v různých pracovních pozicích, je absolventkou manažerského programu MBA basic se zaměřením na ekonomiku, práci s lidskými zdroji a projektové řízení.

Jitka Šobrová je zkušenou interní lektorkou a konzultantkou Centra dohody.

PhDr. Tomáš Mertin

psycholog

Absolvoval pět let studia jednooborové psychologie na Filozofické fakultě UK v Praze. Vystudoval Fakultu sociálních věd, obor Mezinárodní teritoriální studia. Absolvoval řadu výcviků a seminářů v oblasti mediace, koučování, leadershipu, managementu lidských zdrojů, time managementu a komunikačních dovedností.

Má rozsáhlé zkušenosti v oblasti koučování prezentačních dovedností jako hlavní trenér národního debatního týmu v Asociaci debatních klubů o.s. Jako lektor působil též ve Španělsku, kde se věnoval školení komunikačních dovedností a zvládání stresu. Se společností Centrum dohody, s.r.o. spolupracuje od roku 2008 jako lektor a konzultant.

Mgr. Martina Tesařová

Je absolventkou Filosofické fakulty UK. Absolvovala řadu českých i mezinárodních stáží a výcvikových programů, zejména v oblasti lektorských dovedností, psychoterapie a managementu. Kromě rozsáhlé lektorské praxe má zkušenost s několikaletou praxí jako projektová manažerka v oblasti vzdělávání dospělých, řadu let působí jako konzultantka na lince pro oběti domácího násilí, je akreditovanou mediátorkou Asociace mediátorů ČR.

Martina Tesařová pracuje v naší společnosti jako lektorka a konzultantka. Zaměřuje se zejména na oblasti efektivní komunikace, vyjednávání a řešení konfliktů, mediace, týmové spolupráce a manažerských dovedností.

Mgr. Lukáš Rumlena

kulturolog

Vyučoval herectví na střední škole a působil jako divadelní režisér. Vystudoval obor kulturologie na filizofické fakultě UK. Podílel se na tvorbě programů primární protidrogové prevence. Absolvoval řadu našich i zahraničních odborných výcviků v oblasti lektorských dovedností. Má bohaté zkušenosti v práci s lidmi různých zaměření a pracovních pozic.

Lukáš působí již devátým rokem jako odborný lektor interaktivních kurzů společnosti. Zaměřuje se na komunikační a prezentační dovednosti, rétoriku a manažerské dovednosti. Zabývá se také rozvojem know-how společnosti v oblasti interaktivního vzdělávání.

Kristýna Rausová, MA (Hons)

psycholog

Vystudovala Management a Psychologii na University of St Andrews ve Skotsku, absolvovala kurzy sociální psychologie, kognitivní psychologie, argumentace a vyjednávání.

Kristýna Rausová je interním zaměstnancem společnosti Centrum Dohody, kde pracuje na pozici lektora a konzultanta. Je lektorkou komunikačních dovedností (například školila zdravotní pracovníky FN Motol) a time managementu, specializuje se i na zvládání náročných situací a konfliktů. Působí dále jako hodnotitel Development center, kde se na náročné situace zaměřuje, hodnotí je a doporučuje rozvoj dovedností pro jejich efektivní řešení. Má také pedagogickou praxi.