Kariérní poradenství pro výchovné poradce

Interaktivní program rozvoje dovedností potřebných pro kariérní poradenství.
Určeno pro školy a školská zařízení Středočeského kraje.

Menu


Kariérní poradenství pro výchovné poradce

Vítejte na našich webových stránkách

Vítejte na webových stránkách určených pro výchovné poradce škol a školských zařízeních Středočeského kraje, kteří mají zájem o další vzdělávání v oblasti rozvoje dovedností potřebných pro kariérní poradenství.

Na těchto stránkách najdete všechny informace o vzdělávacím programu Kariérní poradenství pro výchovné poradce, které v rámci projektu s názvem „Kariérní poradenství pro výchovné poradce škol a školských zařízení Středočeského kraje“ realizuje společnost Centrum Dohody s. r. o. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Cílem projektu je poskytnout výchovným poradcům trénink praktických dovedností potřebných pro efektivní vykonávání role kariérního poradce.

Aktuálně

Vydána naše kniha Jak na žáky

26.2.2016

V nakladatelství Portál vyšla kniha, která je určená učitelům základních a středních škol a zaměřuje se na řešení náročných situací s žáky. Autory knihy jsou lektoři a spolupracovníci Centra dohody.

Při každodenní práci se žáky se učitelé setkávají s různými náročnými situacemi. Vypořádat se s drogami ve škole, žákem, který vyrušuje, neplní domácí úkoly, kyberšikanou či s nespolupracujícími rodiči nejsou jednoduché situace, do kterých se může učitel velmi rychle dostat, aniž by měl čas promýšlet to nejlepší řešení. Formou krátkých příběhů z praxe představuje kniha způsob, jak se s těmito situacemi lze vypořádat. U každé z nich je uvedeno několik možných řešení (dobrých i různým způsobem rizikových) ze strany pedagoga, která jsou následně rozebrána z hlediska dopadu na žáka a jeho výchovu, na třídní kolektiv a atmosféru, která v něm panuje, a na celý učitelský sbor a školu. U většiny situací je připojena krátká teoretická část věnující se dovednosti nebo postupu, který je pro danou situaci vhodný (odmítnutí nereálného požadavku, teorie ledovců apod.), ale i legislativní rámec dané problematiky. Kniha obsahuje užitečné kontakty na krizová centra zajišťující podporu dětem či dospělým v ohrožení.

Více informací a možnost objednat knihu na adrese http://obchod.portal.cz/jak-na-zaky/

Úspěšné zakončení projektu a zpřístupnění e-learningu

Tisková zpráva, 23. června 2014

V těchto dnech vrcholí projekt „Kariérní poradenství pro výchovné poradce škol a školských zařízení Středočeského kraje“, který realizovala společnost Centrum dohody s. r. o. a byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vzdělávací program obsahoval tři dvoudenní setkání a úspěšně ho absolvovalo 58 výchovných poradců, kteří byli rozděleni do 5 skupin. Učiteli byl kladně hodnocen především profesionální přístup lektorů a jejich nasazení.

E-learning, který v rámci projektu vznikl (www.vychovniporadci.cz/elearning/), bude od července přístupný i dalším zájemcům z řad učitelů. O přístup k e-learningu lze zažádat na e-mailové adrese koordinator@centrumdohody.com. V e-learningu jsou studijní materiály, diskuze a situace z praxe účastníků. Další informace o projektu naleznete na stránkách www.vychovniporadci.cz

Spuštění 3. části e-learningu

19. června 2014

K dnešnímu dni byla pro účastníky školení spuštěna 3. část e-learningu s názvem Zvyšování odolnosti ve stresových situacích. Věříme, že tato studijní část bude pro účastníky velkým přínosem nejen v jejich pracovním životě.

Úspěšné zakončení kurzů

6. května 2014

Dnes úspěšně ukončila kurzy 3. dílem i 5. skupina. Celkem tedy v projektu s názvem „Kariérní poradenství pro výchovné poradce škol a školských zařízení Středočeského kraje“ je úspěšně podpořeno 58 osob.

Další absolventi

11. dubna 2014

Právě dnes i 4. skupina úspěšně ukončila kurz pro výchovné poradce. Úspěšným absolventům blahopřejeme! Na školení máme pozitivní ohlasy a hodnocení, velmi nás to těší.

2. díl e-learningu

24. března 2014

Od dnešního dne je pro Vás připraven 2. díl e-learningu s názvem Specifické dovednosti výchovného poradce. Věříme, že pro Vás bude přínosem a podporou ve Vaší každodenní praxi.

Úspěšní absolventi kurzů

13. března 2014

V současné době úspěšně absolvovaly školení kariérního poradenství pro výchovné poradce již 3 skupiny a certifikát tak získalo již 65% přihlášených účastníků. Věříme, že školení pro ně bude mít přínos nejen v jejich každodenní praxi.

Spuštění nové části e-learningu

13. února 2014

K dnešnímu dni byla otevřena nová studijní část e-learningu týkající se 1. dílu kurzu, ke Konzultačním dovednostem pro zvládání náročné práce výchovného poradce. Věříme, že bude přínosem ve Vaší každodenní praxi.

Tisková zpráva k této příležitosti je k dispozici zde.

První absolventi

7. ledna 2013

Výchovní poradci patřící do 1. skupiny v termínu 2. - 3. ledna 2014 úspěšně absolvovali vzdělávací program pro výchovné poradce. Kurz v tomto termínu úspěšně dokončilo 11 osob. Blahopřejme a držíme palce v každodenní praxi.

Všichni mají za sebou 1. díl

19. 12. 2013

V uplynulých týdnech proběhla opět řada školení kariérního poradenství pro výchovné poradce. V tuto chvíli všichni účastníci absolvovali 1. díl programu.

Přejeme Vám pokojné Vánoce a mnoho úspěchu v novém roce, nejen v oblasti kariérního poradenství :)!

Spuštěny první části e-learningu

30. 10. 2013

V nedávných dnech jsme spustili první dvě části e-learningového portálu sloužícího výchovným poradcům. Byla zprovozněna diskuse a příklady dobré praxe. Zatím je systém přístupný pouze účastníkům probíhajících školení. Přístupová jména a hesla účastníci obdrží na nejbližším školení.

Odstartovaly první tři skupiny

17. 9. 2013

V uplynulých týdnech proběhly v Praze první díly kurzu Kariérního poradenství pro výchovné poradce. První tři skupiny čítající po čtrnácti výchových poradcích z různých škol Středočeského kraje tak začaly trojdílný vzdělávací cyklus. První ohlasy účastníků jsou pozitivní a my můžeme jen dodat, že se těšíme na další setkání při příštích dílech.

Kariérní poradenství pro výchovné poradce

Výchovní poradci středočeských škol se budou vzdělávat v dovednostech kariérního poradenství

Tisková zpráva, 23. 8. 2013

Poslední srpnový týden odstartuje projekt „Kariérní poradenství pro výchovné poradce škol a školských zařízení Středočeského kraje“, do kterého je zapojeno 67 pedagogických pracovníků z různých základních i středních škol Středočeského kraje. Pod záštitou Středočeského kraje a s finanční podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR od srpna 2013 do června 2014 program pořádá školící společnost Centrum dohody.

Projekt má za cíl poskytnout  výchovným poradcům rozvoj v kariérním poradenství. Tím se zlepší podpora poskytovaná žákům při orientaci v množství škol a následném uplatnění na trhu práce.

Program je rozdělen do tří dílů zaměřených na konzultační dovednosti, specifické dovednosti výchovného poradce a prevenci stresu a pracovního vyhoření.

Více informací o průběhu a přihlašování lze nalézt na webových stránkách projektu www.vychovniporadci.cz.

Kapacita kurzu je naplněna

21. 6. 2013

V tuto chvíli je kapacita kurzů naplněna. Máte-li zájem absolvovat školení, můžete se přihlásit jako náhradníci. V tomto období probíhá příprava náplně jednotlivých školení, jenž se začnou realizovat ke konci srpna.

Přihlašování

24. 5. 2013

Bylo zahájeno přihlašování do programu. Zúčastnit se mohou výchovní poradci, popř. učitelé plnící roli kariérních poradců, kteří jsou zaměstnání ve škole či školském zařízení se sídlem na území Středočeského kraje. Veškeré náklady na profesionální lektory a konzultanty, výukové materiály, e-learning, ubytování a stravu jsou hrazeny z prostředků projektu. Účastníci si musí hradit pouze dopravu.